Vill du få info när restaurang-appen Foodora lanserar i Helsingborg?
Vad vi vet så har restaurang-appen Foodora än så länge inte lanserat i Helsingborg, 2018-09-13. Är vi felinformerade? Kontakta oss gärna via !