Vill du få info när restaurang-appen Foodora lanserar i Helsingborg?
Vad vi vet så har restaurang-appen Foodora än så länge inte lanserat i Helsingborg, 2019-07-11. Är vi felinformerade? Kontakta oss gärna via !